• Nedeľa 10.7. 2022
  • 11:30, 13:30 a 15:30 – krátke vystúpenia a workshop

Spoločná bubnovačka pre deti a dospelých. Interaktívny workshop s rytmickými hrami a pesničkami. Účastníci dostanú bubon a stanú sa súčasťou rytmického orchestra.
Rytmus máme všetci v sebe, stačí ho len objaviť.

Categories: podujatia

sk_SK