1. máj: Zahájenie predaja nulovej bankovky, dražba bankovky.
Špeciálna prehliadka Čachtického hradu.

4. mája: Sokoliari Kráľa Svätopluka.
Sokoliarske vystúpenia a dobové remeslá, prehliadka hradu so sprievodcom.

11. máj: Športový deň.
Spolupráca s fitnescentrom Fithub Čachtice. Beh Čachtickým chotárom, prednášky na tému zdravá životospráva, rôzne športové disciplíny. Prehliadka hradu so sprievodcom.

18. máj: Divadlo Zábavka – Klauniáda.
Rozprávková prehliadka hradu o 11:00, 13:00 a 15:00.

25. máj: Historické hudobné a divadelné združenie Tormen.
Divadlo a dobová hudba, prezentácia mučiacich nástrojov z čias Alžbety Báthory.

en_GB